Alesto

Situering

Op vraag van het Agentschap Jongerenwelzijn en in cofinanciering met Fedasil creëerde LIA in 2016 tien nieuwe opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarigen in een kleine leefgroep met de naam ‘Alesto’ (Esperanto voor aanwezigheid, presentie).


Doel

Alesto biedt opvang en begeleiding aan tien niet-begeleide minderjarigen tussen 10 en 15 jaar die bijzondere zorg en begeleiding vragen.

Via onze begeleiding willen wij de jongeren kwaliteitsvol ondersteunen in hun migratie- en integratieproces en willen wij hen laten kennismaken met en deel laten worden van onze samenleving. Hierbij willen we hen vanuit hun eigen kracht nieuwe vaardigheden aanleren om verder aan de slag te gaan met hun toekomst. Na onze begeleiding zullen een aantal jongeren uitstromen naar de reguliere jeugdhulp en/of naar familie of context.

 

Werking

Tijdens het verblijf werkt iedere jongere samen met een individuele begeleider. Hij/zij volgt het cliëntdossier op en heeft contact met de voogd en andere personen uit de context van de jongere. Er wordt een individueel begeleidingsplan opgemaakt wat samen met de voogd en andere steunfiguren uit de context om de zes maanden wordt besproken en geëvalueerd. De jongeren kunnen steeds bij de individuele begeleiders terecht met hun vragen en verhalen. Samen met de voogd maken wij ook werk van gepast onderwijs. Wij zorgen hierbij voor de noodzakelijke begeleiding en onderhouden regelmatige contacten met de scholen.

Het samenleven in de afdeling wordt gekenmerkt door een vaste dagstructuur die rust en veiligheid biedt. Op de afdeling is er 24u/24u minstens één begeleider aanwezig. Wij zorgen voor activiteiten en werken samen met onze jongeren aan een veilig en warm leefklimaat. Wij leven samen met de jongeren en doen samen huishoudelijke taken bv. samen koken, poetsen, … De jongeren kunnen steeds bij ons terecht met hun vragen en verhalen.

Daarnaast werken wij ook samen met huisartsen, therapeuten, Solentra en OTA als antwoord op specifieke noden van onze jongeren.

Verbinden, verantwoordelijkheid en veiligheid staan centraal in onze werking. Een veilige leefomgeving staat centraal om de jongeren bij aanvang van hun verblijf de noodzakelijke rust en stabiliteit te bieden. Daarnaast willen wij inzetten op het verbinden van de jongeren met de omgeving, verenigingen en de bredere samenleving. Door beroep te doen op hun talenten en competenties willen we hen stimuleren in hun zelfontplooiing en in het nemen van verantwoordelijkheid in hun begeleidingsproces en persoonlijk functioneren.


Contact

Cretenborghlaan 9 – 9120 Beveren-Waas  
03/337.73.93
0468/31.33.71
info.alesto@vzwlia.be

Lees meer: Alesto voorstellingsbrochure

Heb je een vraag, een klacht of wil je meer informatie over onze werking?

Stuur ons gerust een mail en we helpen je graag verder.