Over Cuesta

Met Cuesta leggen we de focus op het begeleiden en ondersteunen van medewerkers en teams.

Door collega’s en teams ruimte en tijd te geven om samen dingen te ervaren, te leren en te reflecteren, willen we hen versterken, doen groeien en bestendigen wat goed loopt.

Dit kan zowel individueel als in groep, zowel proces als inhoud gericht.

We doen dit door het organiseren van vormingen, (team)coaching, teamontwikkelingsprocessen, … Vaak gaat het om een gecombineerd aanbod. We werken steeds iets uit op maat.

 

‘Ruimte, Kracht en Verbinding’. Dat is waar Cuesta voor staat.

We willen letterlijk en figuurlijk ruimte creëren, om je kracht te vinden en/of te gebruiken en de verbinding met jezelf en de anderen te versterken.


Onze uitgangspunten

Samen dragen. Door begeleiders te ondersteunen en te coachen, bouwen we veerkrachtige teams die elkaar steunen en samen sterker staan.

Reflectie. Door middel van reflectie bieden we inzicht en ruimte voor groei. We leren begeleiders om kritisch maar met mededogen naar zichzelf, hun collega’s en de kinderen/jongeren te kijken.

(Zelf)zorg. We streven ernaar om een cultuur van mildheid en begrip te bevorderen.

Continue groei. Het aanmoedigen van een kritische houding ten opzichte van de werking van teams is essentieel om voortdurende groei en verbetering te waarborgen.

Gedeelde verantwoordelijkheid. Ons uitgangspunt hierbij is dat iedereen bereid is om volop deel te nemen aan het proces.

Langdurige verandering. Ons streefdoel is om fundamenten te leggen voor meer diepgaande veranderingen binnen teams.

Impact op onze doelgroep. Het coachen van begeleiders heeft directe en indirecte impact op de kinderen, jongeren en volwassenen die we begeleiden. Een goed functionerend team is beter in staat om positieve invloed uit te oefenen op de personen die ze begeleiden. Het creëert een omgeving waarin men zich gesteund en begrepen voelen.


Samenwerking

Cuesta is een regionale intersectorale (samen)werking met verschillende partners.

Cuesta is organisatorisch ingebed binnen vzw LIA.


Hoe stel ik een vraag?

Aanmelden kan tijdens de kantooruren op:

 

Bij ‘Cuesta’ denk je misschien snel aan op queeste gaan, je queeste volbrengen, zoeken naar iets, zoals kennis, avontuur, waarheid, of persoonlijke vervulling, … Onze Cuesta is echter van een heel andere soort.

Onze ‘Cuesta’ is geïnspireerd door het typische heuvelachtige Wase Cuesta landschap dat bestaat uit parallelle hellingen, waarvan de ene zijde steiler is dan de andere en dat door de eeuwen heen gevormd is door ondersteunende aardlagen.

En dat is waar we willen voor staan: een ondersteunend, op maat gemaakt aanbod, dat je helpt om met trots de hellingen van het (samen)werken te beklimmen!

Heb je een vraag, een klacht of wil je meer informatie over onze werking?

Stuur ons gerust een mail en we helpen je graag verder.