De Morgenster

De Morgenster bestaat uit een Onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (OOOC) en een project voor time-out, dagbesteding en ondersteunende begeleiding.

In het OOOC onderzoeken we vastgelopen situaties waarin kinderen, jongeren, hun gezin en ruimere omgeving zich bevinden. Dit kan met verblijf in een leefgroep (met overnachtingen) of zonder verblijf. Bedoeling is om aan het einde van de begeleiding een advies te geven over de hulp die nodig is.

In De Knoop, het project voor time-out, dagbesteding en ondersteunende begeleiding, werken we samen met andere organisaties en scholen uit de regio. Zij kunnen kinderen en jongeren aanmelden die geen aansluiting meer vinden bij hun omgeving (op school of in de hulpverlening). Door samen te zoeken naar (adem)ruimte tijdens de begeleiding, kunnen jongeren terug in hun kracht gaan staan en de verbinding met hun omgeving herstellen.

 


 

In De Morgenster onderzoeken we de situatie van elke jongere via individuele en contextuele diagnostiek.
Individuele diagnostiek geeft zicht op de ontwikkeling van de jongere, als individu en als deel van een gezins- en ruimere context. Dit kan bestaan uit gesprekken, vragenlijsten, observaties tijdens gesprekken of activiteiten, testafnames.
Bij contextuele diagnostiek interpreteren we de aangemelde problemen binnen de ruimere context van gezin, familie en samenleving (peergroup, schoolomgeving, vrijetijdsbesteding…). Door middel van het opstellen van genogrammen en ecogrammen, gesprekken (telefonisch of face-to-face), contacten met belangrijke derden, … doen we aan deze vorm van diagnostiek.
Diagnostiek kan gecombineerd worden met verblijf. Dit betekent dat een jongere kan verblijven in een leefgroep met overnachtingen, indien dit nodig is.

In De Knoop wordt voor elke jongere een eigen traject uitgewerkt. In het aanbod zitten verschillende onderdelen die elk apart of in combinatie kunnen ingezet worden: individuele begeleiding, extra ondersteuning (bv.hergo, equicoaching), time-out en dagbesteding (intern en extern).

Heb je een vraag, een klacht of wil je meer informatie over onze werking?

Stuur ons gerust een mail en we helpen je graag verder.