Missie en visie

De client
We zien het in Beaufort als onze belangrijkste opdracht dat kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen na de begeleiding in staat zijn om de taken, problemen en zorgen die ze ervaren, op een bekwame manier aan te pakken.
We vertrekken van het geloof in het eigen kunnen, van de eigen talenten van elk kind, elke jongere, jongvolwassene en ouder(figuur) met wie we samenwerken en van de krachten die aanwezig zijn in de context en het eigen netwerk.

Elk kind en elke ouder heeft een aantal taken te vervullen.

Zo moet een kind zichzelf leren aankleden en wassen, naar mama en papa luisteren, naar school gaan, nieuwe vriendjes maken, ruzietjes oplossen met broer of zus, enzovoort. Van kind tot volwassene moet iedereen een heleboel dingen leren. Ben je een tiener, dan zal je andere dingen moeten leren dan een kind van lagere schoolleeftijd: hoe ga je om met gezag, welke beroeps/studie-keuze wil je maken, hoe ga je om met meer vrijheid, hoe onderhandel je met je ouders, hoe los je met hen conflicten op, ….
Volwassenen (ouders) en jongvolwassenen die alleen (gaan) wonen, hebben dan weer heel andere taken te vervullen: een woonst hebben, een huishouden regelen, zorgen voor een inkomen, interesse en bezorgdheid tonen voor de kinderen, de kinderen regels opleggen, toezicht houden op hen, school opvolgen, voldoende voor jezelf zorgen en voor je partnerrelatie, …

Om die taken te volbrengen, moet je een aantal zaken kunnen. Dit noemen we vaardigheden.

Wat doen we precies tijdens de begeleiding?
weegschaal

Om al deze taken tot een goed einde te brengen moeten een aantal dingen (de taken en vaardigheden) in je leven zoals een weegschaal in evenwicht zijn. Zaken die je steun geven, maar ook stress, hebben invloed op het evenwicht.


Als een taak voor jou (tijdelijk) te zwaar is, dan proberen we met jou te bekijken of we dit voor jou kunnen verlichten.

Ben je het gewoon wanneer het minder goed gaat met mama of papa om voor hen te zorgen, dan kunnen we met jou en je mama/papa bespreken hoe jij opnieuw wat meer kind kan zijn en wie de zorg voor mama/papa kan overnemen.
Vind je het lastig als puber om te onderhandelen met je ouders over regels en afspraken en mondt dit vaak uit in ruzie, dan kunnen we zoeken hoe we dit samen kunnen doen.
Merk je als ouder dat de kinderen tijdens het weekend druk zijn en je nood hebt aan meer tijd voor jezelf, dan kunnen we met jou naar een vrijetijdsbesteding zoeken of opvang voor de kinderen.

Taken kunnen ook te licht zijn. Dit maakt dat je niet groeit en je niet verder ontwikkelt.
Helpen mama of papa jou elke morgen met het aankleden maar wil en kan je dat eigenlijk al helemaal zelf, dan kunnen we met mama of papa bespreken om dit zelf helemaal te mogen.
Wil je een vakantiejob doen, maar mama of papa vinden je daar nog te jong voor, dan bespreken we hoe je toch een centje zou kunnen bijverdienen in samenspraak met jou en je ouders.
Als ouder kan het zijn dat je liever helemaal alleen naar een oudercontact gaat, onderhandelt met het OCMW of zoekt naar een vrijetijdsbesteding. We nemen geen zaken over waar dat niet gewenst is. Het kan zijn dat je wil gaan werken, maar je partner dit niet toelaat. In dit geval kunnen we op jouw vraag samen een gesprek aangaan met je partner.

Indien nodig leren we jou nieuwe vaardigheden.
Heb je als kind of als puber moeite om je boosheid onder controle te houden, dan zoeken we samen wat je kan doen in moeilijke situaties om toch rustig te reageren en kunnen we die vaardigheden vooraf ook inoefenen.
Als ouder helpen we jou bijvoorbeeld met wat je kan doen om de kinderen de afspraken thuis te laten naleven. In dit kader organiseren wij een oudertraining waar je ervaringen en vaardigheden die je gebruikt in het opvoeden van je kinderen, kunt uitwisselen met andere ouders.

We kunnen zoeken naar extra steun bij een bepaald taak.
Voel je je gepest op school en durf je het aan niemand te zeggen, dan zoeken we samen hoe we het eventueel samen kunnen zeggen aan de school.
Vind je het als tiener bijzonder lastig dat mama en papa sinds de scheiding nog zo vaak ruzie maken met elkaar, dan kunnen we samen bespreken hoe we dit aan hen duidelijk kunnen maken dat jij hier last van hebt.
Vind je het avondmoment met de kinderen als ouder te zwaar of te druk, dan kunnen bekijken hoe dit wat lichter kan gemaakt worden. Kunnen de kinderen blijven in de huiswerkklas of de naschoolse opvang en is dit ondersteunend voor jou als ouder?

We kunnen samen met jou zoeken hoe bepaalde stress kan verminderen.
Dat kan voor iedereen anders zijn.

Vind je het als kind lastig om je goed te voelen in een drukke omgeving, dan helpen we je door situaties vooraf met jou meer voorspelbaar te maken.
Vind je het lastig dat mama of papa regelmatig drinkt, dan gaan we aan de slag met mama of papa zodat jij hier minder stress door ervaart en het thuis opnieuw gezelliger kan worden.
Als ouder kunnen geldzorgen voor spanning zorgen in je gezin. We kunnen samen bekijken of er een financiële regeling kan getroffen worden, bijvoorbeeld met het OCMW.