Infosessie Gezinshuizen 15 juni 2023

Dit voorjaar lanceert de Vlaamse jeugdhulp ‘gezinshuizen’, een nieuw type opvang waarbij kinderen die niet thuis kunnen opgroeien en voor wie een pleeggezin geen oplossing lijkt, toch ‘zo thuis mogelijk’ opgevangen worden.
We zijn daarvoor op zoek naar geëngageerde Oost-Vlaamse kandidaat-gezinshuisouders.

Het gezinshuis moet een plek zijn waar kinderen zich veilig kunnen verbinden aan vertrouwde, vaste gezichten en waar ze de ruimte vinden om op te groeien op het ritme van hun eigen noden. Zo’n gezinshuis biedt ook de mogelijkheid om brussen samen op te vangen.

We zoeken mensen met ervaring in de sociale sector, met een menswetenschappelijk diploma (of gelijkwaardig door ervaring). Als gezinshuisouder zorg je, bij jou thuis, beroepsmatig voor ongeveer drie kinderen, naast eigen (pleeg)kinderen. Het is een betaalde job zodat je over de tijd en (mentale) ruimte beschikt om aanwezig te zijn. Je krijgt ondersteuning van een multidisciplinair team en andere gezinshuisouders.

Er is een duidelijk verschil met pleegzorg: gezinshuisouders zijn professionals. De kinderen kunnen niet in een pleeggezin terecht, omdat hun situatie thuis te complex is of hun zorgnoden te groot zijn.

Ben je benieuwd en wil je graag meer info?
Schrijf je via Lancering gezinshuizen | Pleegzorg Vlaanderen. We ronden de inschrijvingen af op 15 juni om 16 uur.

Je kan op het inschrijvingsformulier ook alle vragen kwijt die je graag wil bespreken tijdens de infoavond.