LIA start in 2024 met gezinshuizen

LIA is op zoek naar geëngageerde gezinshuiszorgers. Een gezinshuis is een nieuw type opvang waarbij kinderen die niet thuis kunnen opgroeien en voor wie een pleeggezin geen oplossing lijkt, toch ‘zo thuis mogelijk’ opgevangen worden.

Een professioneel gezinshuisouder zorgt beroepsmatig voor ongeveer drie kinderen, gewoon bij hem of haar thuis.

Denk je erover na om gezinshuisouder te worden? Maar je hebt nog veel vraagtekens?