Over De Knoop

Soms kan het (samen) leven echt wel lastig zijn; thuis, op school, in de leefgroep….

De Knoop is een plaats voor kinderen en jongeren om tot rust te komen, te ontdekken en te ervaren. Met z’n allen zoeken we naar wat er nodig is om positief verder te kunnen. Ons aanbod is meer dan enkel dagbesteding en Time-out. Denk maar aan staptochten, equicoaching, een hoogteparcours inzetten om te werken aan de groepsdynamiek, teambegeleidingen, …

Kortom, daar waar het dreigt vast te lopen of vast loopt, schakelen wij even bij om te ondersteunen, mee na te denken, eens iets anders te proberen, …

‘Ruimte, Kracht en Verbinding’. Dat is waar De Knoop voor staat. Een werking die weer ruimte geeft aan jongeren en begeleiders, om terug hun kracht te vinden en tot (her)verbinding te komen met elkaar, de omgeving, de school, …


Onze uitgangspunten

Elk individu is uniek en heeft dus ook recht op die unieke zorg die hij of zij nodig heeft. Deze zorg op maat is extra nodig in die situaties waarbij allerlei (hulpverlenings-)relaties onder druk staan.

Om deze zorg te realiseren, differentiëren we onze werking sterk. We bouwen steeds een aanbod vertrekkende vanuit de unieke vraag van de jongere en zijn begeleiding.

Door middel van tijd (rustperiode) en reflecties samen met de jongere, de begeleidende voorziening en eventueel betrokken ouders/derden, willen we weer perspectief bieden.

We geloven sterk in de eigen krachten en dynamiek van de jongere en zijn context. Emancipatorisch werken zien wij als een blijvend appèl doen op de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van de minderjarigen, hun thuiscontext en de begeleidende organisatie.

Wij ondersteunen en faciliteren verbondenheid. Relaties zijn immers de voornaamste werkzame factor binnen het samenleven (en dus bij uitstek ook binnen hulpverlening). Herstelgerichte kaders tonen ons hierbij de weg.

Wij zien en benaderen jongeren als dynamische jonge mensen die de wil hebben om te veranderen. We zijn er van overtuigd dat jongeren kunnen leren om moeilijkheden op een actieve manier aan te pakken.

Verwondering en frustratie brengen leren op gang. Door het aanreiken van ongekende of minder gekende contexten, in deze contexten dingen te ervaren, deze ervaringen te herkennen en te erkennen en met deze (nieuwe) ervaringen actief te gaan verkennen, bieden we jongeren de mogelijkheid zichzelf te (her)ontdekken en te experimenteren met nieuwe gedragingen. Hiervoor halen we de mosterd bij het ervaringsleren.

Ons ultiem doel is dat jongeren in hun eigen kracht staan en hierdoor energie hebben om hún leven actief vorm te geven.


En wat doen we dan?

De manier waarop dit gebeurt is zeer divers en continu in beweging.

Zo organiseert De Knoop: dagbesteding, time-outs, staptochten, schooltraject-ondersteunende begeleidingen, rustmomenten, equicoaching, een buurtwerking, vormingen, hersteltrajecten en HERGO, Rots en Water sessies, teambegeleidingen, leefgroeptrajecten, …

We doen hierbij actief beroep op vrijwilligers, buurtbewoners en een breed partnernetwerk (zelfstandigen, rusthuizen, zorgboeren, …).

Zelf verdelen we ons aanbod op in 4 grote blokken, die echter niet strikt van elkaar los te koppelen zijn en vaak ook binnen één traject samen worden ingezet. Maatwerk is immers ons uitgangspunt.

  • Een kwalitatief, gestructureerd time-out aanbod voor minderjarigen en hun begeleiders in vastgelopen hulpverleningssituaties. De Knoop wil vastgelopen of escalerende hulpverleningssituaties via opvang en/of begeleiding ontmijnen en herstellen.
  • Een gestructureerde en activerende dagbesteding voor minderjarigen die tijdelijk niet naar school kunnen/mogen, met als uiteindelijk doel (meer) aansluiten bij het reguliere schoolsysteem.
  • Ondersteunende begeleidingen (herstel, equicoaching, rots en water, staptochten, …) voor minderjarigen en hun begeleiders, leerkrachten, pedagogen, … .
  • Ook andere dingen zijn mogelijk. Doe gerust suggesties. We denken graag samen na!

Samenwerking

De Knoop is een regionale intersectorale (samen)werking met verschillende partners (bijzondere jeugdzorg, VAPH en onderwijs).

De Knoop is organisatorisch ingebed binnen vzw LIA.


Hoe stel ik een vraag?

Enkel aanmeldingen van of via onze partners zijn mogelijk.

Aanmelden kan tijdens de kantooruren op:

 

Blijf je graag op de hoogte? Volg ons dan op Facebook !

 

Bij ‘De Knoop’ denk je misschien snel aan ‘in de knoop zitten, iets in je oren knopen, ergens geen touw aan vast kunnen knopen,..’ Onze knoop is echter van een heel andere soort.
Het kan een hemdknoop, een broeksknoop, een jasknoop of zelfs een rokknoop zijn. In elk geval iets dat je ergens kan aannaaien, want dat is ons uitgangspunt, dat jongeren bij veel meer zaken aansluiting vinden dan ze op het eerste moment misschien vermoeden. De knoop kan ook weer afgeknipt en aan een ander kledingstuk vastgemaakt worden, net zolang tot hij past in het geheel.
En dat is waar we willen voor staan, een op maat gemaakt aanbod waarbij elke jongere zijn knoop met fierheid op het juiste kledingstuk kan naaien. In elk geval, geen organisatie van het zevende knoopsgat!

 


Heb je een vraag, een klacht of wil je meer informatie over onze werking?

Stuur ons gerust een mail en we helpen je graag verder.