Beaufort

Beaufort is een Organisatie Voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ) en omvat meerdere afdelingen. De begeleiding is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren, de leefsituatie in hun gezinnen en op het uitbouwen van een eigen leven bij jongeren en jongvolwassenen.

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen: huisbezoeken bij ouders thuis of bij een jongvolwassene die alleen woont, dagbegeleiding in groep voor kinderen en jongeren (zonder overnachtingen), verblijf in groep voor kinderen en jongeren (met overnachtingen), training in zelfstandig wonen en begeleiding in een kleinschalige wooneenheid voor jongeren en jongvolwassenen.

 


 

Elke jongere die in Beaufort begeleid wordt, krijgt contextbegeleiding. Dit is begeleiding van het gezin en ruimer netwerk van de jongere, naast begeleiding van de jongere zelf. Specifieke vormen van contextbegeleiding zijn contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (als een jongere alleen gaat wonen), contextbegeleiding bij dreigende uithuisplaatsing van jonge kinderen (kortdurend veiligheidstraject genaamd) en contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriƫntering (procesbegeleiding van 4 maanden in een vastgelopen gezinssituatie).
Contextbegeleiding kan gecombineerd worden met dagbegeleiding in groep (leefgroep zonder overnachtingen, na schooltijd en in vakantieperiodes) of met verblijf (leefgroep met overnachtingen, alle dagen of een aangepast traject).

We gaan op zoek naar hulpverlening op maat van de jongere en zijn omgeving, zo kort als mogelijk of zo lang en intensief als nodig. We vinden het belangrijk dat de jongere veilig is en nemen dit mee op in de aangeboden hulp. Het inschakelen of uitschakelen van bepaalde vormen van begeleiding gebeurt in overleg met alle betrokkenen. We waken erover dat er zo weinig mogelijk breuken in de hulpverlening ontstaan, indien gewenst met behoud van de contextbegeleider.

 

 

 

 

Heb je een vraag, een klacht of wil je meer informatie over onze werking?

Stuur ons gerust een mail en we helpen je graag verder.